Български Francais

Администрация


Милена Ангелова – Директор
E-mail: manguelova@afvarna.org


Росица Малчева – Координатор и асистент
Е-mail: malcheva.rossitza@gmail.com


Тереза Севова
Отговорник курсове
terezasevova@gmail.com

Френски институт-България, Представителство Варна


Ерик Перотел
Аташе по сътрудничество
Френски институт-България, Представителство Варна
eric.perrotel@institutfrancais.bg