Български Francais

Администрация


Милена Ангелова – Директор
E-mail: [email protected]


Фотина Бакърджиева – Асистент и координатор
Е-mail: [email protected]


Тереза Севова
Отговорник курсове
[email protected]

Френски институт-България, Представителство Варна


Ерик Перотел
Аташе по сътрудничество
Френски институт-България, Представителство Варна
[email protected]