Български Francais

Сесия DELF/DALF - юни 2018

Сесия DELF-DALF – юни 2018

Календар на изпитите

Тип на изпита : Junior

Записвания : от 10/05/2018 до 11/06/2018

Ниво Дати на писмените изпити

A1 – 25/06/2018

A2 – 25/06/2018

B1 – 26/06/2018

B2 – 29/06/2018

Тип на изпита : Tous publics

Записвания : от 10/05/2018 до 11/06/2018

Ниво Дати на писмените изпити

A1 – 25/06/2018

A2 – 25/06/2018

B1 – 26/06/2018

B2 – 27/06/2018

C1 – 28/06/2018

C2 – 25/06/2018

Устни изпити:

По предварителен график изготвен след приключване на записванията. Кандидатите с местожителство различно от гр. Варна ще се явяват в един и същ ден на писмен и устен изпит.

За повече информация, можете да ни търсите на тел. 052/ 631 325, да ни пишете на [email protected] или да посетите Франкофонски център Варна.