Български Francais

Дипломи DELF / DALF

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според Европейската езикова рамка и са безсрочни. За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома DELF B2, или диплома DALF C1.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF, са напълно независими, така че кандидатът може да се запише направо за изпита по свой избор, в зависимост от нивото си.

На всяко ниво се оценяват четири типа умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, устно изразяване, писмено изразяване. Изпитните сесии са два пъти годишно – през февруари и през юни.
Съществуват няколко варианта на DELF : -*DELF PRIM* (DELF Prim A1-1, A1 и A2): за деца на възраст от 8 до 12 год.

- DELF JUNIORS (DELF Juniors A1, A2, B1 и B2): за ученици

- DELF TOUS PUBLICS (DELF A1, A2, B1 и B2): за възрастни

Изпитите DELF Prim и DELF Juniors не се различават по трудност от изпита DELF Tous publics. Единствената разлика е в тематика, тъй като всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите.

Алианс франсез Варна предлага курсове за подготовка за явяване на изпит DELF DALF. За повече информация относно подготвителните курсове – www.afvarna.org/bg/courses/certificates