Български Francais

Курсове по специализиран френски език

Вид Брой часове, продължителност Сесия Цена
Курс по юридически френски (разширен и съкратен вариант) Модул от 30 или 60 уч.ч.
4уч.ч./седм.
вторник и четвъртък : 14ч-15.30ч. записвания : текат записвания, начало : 18.07.2017 250 лв./500 лв. за модул
Курс по медицински френски (разширен и съкратен вариант) Модул от 30 или 60уч.ч.
4 уч.ч./ седм.
понеделник и сряда : 14ч-15.30ч. записвания : текат записвания, начало : 17.07.2017 250 лв./500 лв. за модул
Курс по медицински френски – дистанционна форма Модул от 100 уч.ч. записвания : текат записания, начало : 24.07.2017 600 лв.
Семинар уикенд – специализиран икономически френски Модул 9 уч.ч. в 2 дни : събота и неделя записвания : до 19.07.2017, дати на семинара : 22 и 23 юли 2017 90 лв./модул

За да посещавате курсовете по специализиран френски език е необходимо да владеете френски език на ниво В1.

Учебният час е с продължителност 45 минути.

Посочените цени са на база минимум 6 души в група! Групи могат да се сформират и при по-малък брой желаещи, като цените се определят спрямо броя на участниците в групата. Групи се сформират и в извън посочените сесии и предварителен график !

За кого в предназначен курсът по медицински френски и какво ще научите в него?

Курсът е предназначен за медици – лекари, медицински сестри, студенти по медицина, които желаят да работят в сферата на здравеопазването във франкофонска страна.

Програмата включва различни комуникативни ситуации (преглед, консултация, диагноза, предписание, консулт с колега), писмена документация в болницата, овладяване на основната медицинска терминология с интерактивни упражнения и автентични документи.
Предвиждат се и граматични упражнения. Изискваното ниво на владеене на езика е А2 (елементарно ниво).

Времетраенето на курса е 60 ч., 2 пъти седмично по 3 часа в удобно за курсистите време.

При наличие на желаещи за интензивен курс от 3 седмици – 3 пъти седмично по 4 ч. – 36 ч.

Лексикални теми:

1.Човешко тяло. Скелет. Мускули. Нерви. Сетива
2.Пациенти и лекари. Преглед и диагноза.
3.Предписване на медикаменти.
4.Ваксини и медицински прегледи.
5.Болница и хоспитализиране. Автентични документи
6.Хранене. Витамини. Различни теории за здравословното хранене. Хранене на клетките.
7.Наркомания. Алкохолизъм, тютюнопушене и дрога.
8.Кръвоносна система. Инфаркт на миокарда. Сърдечна хирургия.
9.Дихателен апарат. Остър бронхит. Астма.
10.Храносмилателна система. Черен дроб. Язва на стомаха.
11.Нервна система. Депресия. Психоза.
12.Визуални органи. Болести на очите. Глаукома.
13.Жлези с вътрешна секреция. Диабет.
14.Рак. Спин.

Програмата може да претърпи промени в зависимост от нуждите на обучаемите.

За кого в предназначен курсът по юридически френски /разширен вариант/ и какво включва той?

Публика: Този модул е насочен към професионалисти и студенти от юридическата сфера, които имат намерение или възможността да работят с юристи франкофони и или се сблъскват с автентични юридически документи в работата си, както и към всички останали, които желаят да придобият знания или да подобрят знанията си в тази област.

Ниво: A2+/B1 според Общата Европейска езикова рамка

Цели на обучението: Първите 25 часа ще бъдат посветени на преговор с цел уеднаквяване на нивото на владеене на езика от всички участници в обучението. На този етап, обучаемите ще имат задачата да си припомнят всичко научено досега и да възстановят старите си знания, придобити в ниво B1 по общ френски език, които ще им позволят да се специализират в този тип лексика. Тази предварителна подготовка ще позволи на обучаемите да работят през останалите 35 часа с автентични юридически документи, да използват с лекота някои езикови структури, да си служат с юридическа терминология, както и да могат да комуникират в професионални ситуации. В края на модула, обучаемите ще могат самостоятелно да използват юридическа терминология и да прилагат познанията си в тази сфера.
Учебно съдържание по общ френски: преговор на основни граматични понятия, слушане с разбиране и четене с разбиране на аргументативни и информативни текстове, писане на аргументативни текстове и официални писма, устно изразяване – обосноваване на собствена гледна точка.

Учебно съдържание по специализиран френски:

1.Юридическата сфера: главни линии в правото. Обективно и субективно право, публично/частно право, йерархия в правото (наднационално/ национално); френски институции, европейски институции (гласуване на закони, текстове, съставени в рамките на тези институции).
2.Работещите в системата на правосъдието: функции на работещите в правосъдната система, административни юрисдикции във Франция, европейски юрисдикции.
3.Права и привилегии на юридическите лица: морални и физически лица – право на собственост, съставяне на търговски фонд, индустриална собственост
4.Задължения: различни видове договори, договорни задължения, гражданска отговорност, завеждане на правно дело – наказателен и административен процес.
5.Бизнес: различни търговски фирми и предприятия, статусът на търговеца.

За кого е предназначен курсът по юридически френски /кратък вариант/ и какво включва той?

Публика: Този модул е насочен към професионалисти и студенти от юридическата сфера, които имат намерение или възможността да работят с юристи франкофони и или се сблъскват с автентични юридически документи в работата си, както и към всички останали, които желаят да придобият знания или да подобрят знанията си в тази област.

Ниво: B1/B2 според Общата Европейска Езикова Рамка

Цели на обучението: Този курс има за цел да въведе обучаемите в основната терминология в сферата на юридическия френски, да им даде възможност да работят с автентични юридически документи, да използват с лекота някои езикови структури, да си служат и използват юридическа терминология, както и да могат да комуникират в професионални ситуации. В края на модула, обучаемите ще могат самостоятелно да използват юридическа терминология и да прилагат познанията си в тази сфера.

Учебно съдържание:
1.Юридическата сфера: главни линии в правото. Обективно и субективно право, публично/частно право, йерархия в правото (наднационално/ национално); френски институции, европейски институции (гласуване на закони, текстове, съставени в рамките на тези институции).
2.Работещите в системата на правосъдието: функции на работещите в правосъдната система, административни юрисдикции във Франция, европейски юрисдикции.
3.Права и привилегии на юридическите лица: морални и физически лица – право на собственост, съставяне на търговски фонд, индустриална собственост
4.Задължения: различни видове договори, договорни задължения, гражданска отговорност, завеждане на правно дело – наказателен и административен процес.
5.Бизнес: различни търговски фирми и предприятия, статусът на търговеца.