Български Francais

Курсове за ученици

Вид Брой часове, продължителност Сесия Цена
Целогодишен курс поддържащо ниво 8 клас по учебния материал на подготвителен клас френска езикова парлелка за учебната година 2016-2017 г. общо 36уч.ч. модул, по 3уч.ч./събота 10ч.-12.30ч., продължителност : през втори учебен срок Записвания до 15.03.2017, начало: 18.03.2017 216 лв/модул
Целогодишен курс поддържащо ниво 9 клас по учебния материал на подготвителен клас фр.парлелка за учебната 2016-2017г. и подготовка за сертификат общо 36 уч.ч., по 3уч.ч./събота 13ч30-16 ч., продължителност : през втори учебен срок Записвания до 15.03.2017, начало: 18.03.2017 216 лв/модул
Приравняване на френски като втори език /от начинаещи/ общо 100уч.ч. за учебна година/по 4 уч.ч. събота, продължителност: през цялата учебна година Записвания до 12.10.2016, начало : 15.10.2016 600 лв/учебна година на 2 вноски: 300 лв./срок
Курс за ученици от 8 до 12 г. ниво начинаещи 100 уч.ч. за учебната 2016-2017, по 3уч.ч.
събота, продължителност през цялата учебна година
Записвания до 16.03.2017, начало : 18.03.2017 600 лв/учебна година на 2 вноски: 300 лв./срок
Курс по френски B1 за ученици 96уч.ч. за учебната 2016-2017, 4 уч.ч.седмично през учебна година Записвания до 16.03.2017, начало : 18.03.2017 600 лв/учебна година на 2 вноски: 300 лв./срокУчебният час е с продължителност 45 минути.
Посочените цени са на база минимум 6 души в група! Групи могат да се сформират и при по-малък брой желаещи, като цените се определят спрямо броя на участниците в групата. Групи се сформират и в извън посочените сесии и графици !