Български Francais

TCF и TCF-Q за Квебек

СЛЕДВАЩА ИЗПИТНА СЕСИЯ TCF Québec в Алианс франсез-Варна: 28/11/2015
Подробна информация ще откриете тук

ТСF-Q за Квебек е разновидност на изпита ТСF. Отговаря на нуждите на желаещите да се установят в Квебек. Получените при явяване резултати са валидни 2 години. Възможно е кандидатът да положи ТСF няколко пъти, с минимален интервал от един месец между две явявания.

Алианс франсез-Варна предлага курс за подготовка за изпити TCF и TCF-Q. Повече информация можете да намерите в рубрика “Курсове за подготовка на сертификати”.

Алианс франсез-Варна предлага СЕМИНАР “CONNAITRE LE QUEBEC” за кандидат-емигранти с предстоящо интервю за Квебек.

В програмата – първи стъпки в Квебек, социален живот и икономика, география и история, политическа система, пазар на труда, образователна система, жилища, наеми и др.

Цена на семинара – 90лв. / при минимум 6 участника/