Български Francais

Изпитна сесия DELF/DALF - юни 2018

11.04.2018

Предстоящата изпитна сесия през месец юни 2018 г. за нива DELF Juniors, DELF Tout Public и DALF ще се състои в Алианс Франсез Варна от 25 до 29 юни 2018 г.

Срок за записвания и заплащане на таксата – от 10 май до 11 юни 2018 г.

Можете да се запишете по 2 възможни начина по ваш избор :

- попълване на нашия регистрационен формуляр и заплащане на таксата за съответния изпит на място в Алианс Франсез Варна /ул. „Преслав” 69, вход от ул. „Асен Златаров”, през паркинга на Сосиете Женерал Експресбанк/.
или

- попълване на нашия регистрационен ФОРМУЛЯР ОНЛАЙН и заплащане на таксата по банков път на следната банкова сметка:
SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК
IBAN BG 11TTBB 9400 1515 0654 01 BIC-TTBBBG22
Sdrujenie Alliance française,
с посочено ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ – EXAMEN DELF/DALF, /съответното ниво и вид /J или TP/, имена и ЕГН на кандидата/.
След това трябва да изпратите копие от платежното нареждане на следния мейл адрес: [email protected] , като ще получите в отговор потвърждение за записване!
Графикът за провеждане на изпитна сесия юни 2018 DELF/DALF

DELF JUNIOR /за ученици/
Писмени изпити:
DELF Junior за ученици А1: понеделник 25/06/2018 г. Цена 120 лв.
DELF Junior за ученици А2: понеделник 25/06/2018 г. Цена 120 лв.
DELF Junior за ученици B1: вторник 26/06/2018 г. Цена 170 лв.
DELF Junior за ученици В2: петък 29/06/2018 г. Цена 170 лв.

Устни изпити:
По предварителен график, изготвен след приключване на записванията. Кандидатите с местожителство различно от гр. Варна ще се явяват в един и същ ден на писмен и устен изпит.

DELF/DALF TOUT PUBLIC /за възрастни/
Писмени изпити:
DELF TP за възрастни A1: понеделник 25/06/2018 г. Цена 160 лв.
DELF TP за възрастни A2: понеделник 25/06/2018 г. Цена 160 лв.
DELF TP за възрастни B1: вторник 26/06/2018г. Цена 240 лв.
DELF TP за възрастни B2: сряда 27/06/2018 г Цена 240 лв.
DALF TP за възрастни C1: четвъртък 28/06/2018 г. Цена 250 лв.
DALF TP за възрастни C2: понеделник 25/06/2018 г. Цена 250 лв.

Устни изпити:
По предварителен график, изготвен след приключване на записванията. Кандидатите с местожителство различно от гр. Варна ще се явяват в един и същ ден на писмен и устен изпит.
Всеки кандидат ще получи покана за явяване на изпит /съдържаща час и дата/ след като приключат записванията, в седмицата предхождаща сесията.

Назад

Agenda - Календар