Български Francais

Изпитна сесия DELF/DALF - февруари 2020

10.11.2019

Предстоящата изпитна сесия през месец февруари 2020 г. за нива DELF Juniors, DELF Tout Public и DALF ще се състои в Алианс Франсез Варна от 11 до 22 февруари 2020 г.

Срок за записвания и заплащане на таксата – от 08 до 29 януари 2020 г.

Можете да се запишете по 2 възможни начина по ваш избор :

- попълване на нашия регистрационен формуляр и заплащане на таксата за съответния изпит на място в Алианс Франсез Варна /ул. „Преслав” 69, вход от ул. „Асен Златаров”, през паркинга на Експресбанк/.

или

- попълване на нашия регистрационен ФОРМУЛЯР ОНЛАЙН и заплащане на таксата по банков път на следната банкова сметка:

ЕКСПРЕСБАНК
IBAN BG 11TTBB 9400 1515 0654 01
BIC-TTBBBG22
Sdrujenie Alliance française,

с посочено ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ – EXAMEN DELF/DALF, /съответното ниво и вид /J или TP/, имена и ЕГН на кандидата/.

След това трябва да изпратите копие от платежното нареждане на следния мейл адрес: [email protected], като ще получите в отговор потвърждение за записване!

Графикът за провеждане на изпитна сесия февруари 2020 DELF/DALF

DELF JUNIOR /за ученици/

Писмени изпити:

DELF Junior за ученици А1: петък 21/02/2020 г. Цена 120 лв.
DELF Junior за ученици А2: петък 21/02/2020 г. Цена 120 лв.
DELF Junior за ученици B1: събота 22/02/2020 г. Цена 170 лв.
DELF Junior за ученици В2: събота 22/02/2020 г. Цена 170 лв.

Устни изпити:
По предварителен график, изготвен след приключване на записванията. Кандидатите с местожителство различно от гр. Варна ще се явяват в един и същ ден на писмен и устен изпит.

DELF/DALF TOUT PUBLIC/за възрастни/

Писмени изпити:

DELF TP за възрастни A1: сряда 12/02/2020 г. Цена 160 лв.
DELF TP за възрастни A2: сряда 12/02/2020 г. Цена 160 лв.
DELF TP за възрастни B1: вторник 11/02/2020 г. Цена 240 лв.
DELF TP за възрастни B2: четвъртък 13/02/2020 г. Цена 240 лв.
DELF TP за възрастни C1: петък 14/02/2020 г. Цена 250 лв.
DELF TP за възрастни C2: вторник 11/02/2020 г. Цена 250 лв.

Устни изпити:
По предварителен график, изготвен след приключване на записванията. Кандидатите с местожителство различно от гр. Варна ще се явяват в един и същ ден на писмен и устен изпит.

Всеки кандидат ще получи покана за явяване на изпит /съдържаща час и дата/ след като приключат записванията, в седмицата предхождаща сесията.

Назад

Agenda - Календар