Български Francais

Отлагане на курсовете от 13.03.2020 до 29.03.2020

13.03.2020

Уважаеми курсисти, уважаеми родители,

Информираме Ви, че на основание Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г. и във връзка с взетото решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение Управителният съвет на Сдружение Алианс франсез-Варна отлага, считано от 13.03.2020 до 29.03.2020 провеждането на занятие за всички курсове.
При изменения на обстоятелствата и съответно решение на компетентните държавни органи ще бъдете уведомени за датите за възобновяване на курсовете.

Назад

Agenda - Календар