Български Francais

Франкофонски център Варна ще бъде затворен

16.03.2020

Франкофонски център Варна ще бъде затворен

Във връзка с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в страната, Франкофонски център Варна преустановява всички свои дейности за широката публика (езикови курсове, медиатека, културни събития).

Датата, на която Франкофонски център Варна ще възобнови дейността си ще бъде обявена допълнително.

Назад

Agenda - Календар