Български Francais

"Когато Франция срещна България"

21.03.2020

“Когато Франция срещна България“ е дейност/ПРОЕКТ за дългосрочна доброволческа служба от 12 месеца, включваща присъствието на двама доброволци от Франция, Мариан и Амори, които бяха част от екипа на „Алианс Франсез Варна“, България. Доброволците в този проект бяха младежи от Франция, желаещи да развият своите интереси в сферата на културата, междукултурния обмен, комуникацията, международното сътрудничество, образованието и обучението, управлението на международни проекти. Те подкрепяха дейности, които Алианс Франсез организира за местната общност: неформални образователни дейности, културни събития, дейности за местната младежка общност, дейности за промоция, лични инициативи и проекти според техните интереси и други. Службата им продължи от Февруари 2019 до Февруари 2020.

В резултат на проекта доброволците подобриха своите професионални умения, повишиха своите възможности за заетост на Европейския пазар на труда, и се подкрепи прехода им от обучение към заетост. Местните общности, с които доброволците се срещнаха и работиха, повишиха тяхното желание за участие в съвремения демократичен живот и в обществото като социална цялост. Наред с това младежите подобриха и своята информираност относно общите ценности на Европейския съюз и бяха насърчени да участват активно и занапред в дейности, свързани със солидарността в своята страна или други страни по света.
Чрез проекта информирахме повече младежи (и не само) за положителния ефект от международното доброволчество и привлякохме нови участници във възможностите, предлагани от европейски програми за мобилност и солидарност. „Алианс Франсез Варна“ получи възможност да подобри уменията на екипа си и да модернизира своята структура. Партньорите ни от Франция Евросиркъл повишиха капацитета си за подготовка и изпълнение на Европейски проекти и развиха нови партньорства.

Осъщественият проект е конкретен пример принос към дългосрочния план за формирането на консолидирана Европа.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Европейски корпус за солидарност

Назад

Agenda - Календар