Български Francais

Изпитна сесия DELF/DALF - февруари 2021

17.12.2020

Предстоящата изпитна сесия през месец февруари 2021 г. за нива DELF Juniors, DELF Tout Public и DALF ще бъде организирана от Алианс Франсез Варна от 15 до 20 февруари 2021 г.
Срок за записвания и заплащане на таксата – от 11 януари до 1 февруари 2021 г.
Предварителен График за провеждане на изпитна сесия февруари 2021 DELF/DALF
DELF JUNIOR /за ученици/
Писмени изпити:
DELF Junior за ученици А1: петък 19/02/2021 г. Цена 120 лв.
DELF Junior за ученици А2: петък 19/02/2021 г. Цена 120 лв.
DELF Junior за ученици B1: събота 20/02/2021 г. Цена 170 лв.
DELF Junior за ученици В2: събота 20/02/2021 г. Цена 170 лв.
Устни изпити:
По предварителен график, изготвен след приключване на записванията. Кандидатите с местожителство различно от гр. Варна ще бъдат с предимство да се явяват в един и същ ден на писмен и устен изпит.
DELF/DALF TOUT PUBLIC /за възрастни/
Писмени изпити:
DELF TP за възрастни A1: понеделник 15/02/2021 г. Цена 160 лв.
DELF TP за възрастни A2: понеделник 15/02/2021 г. Цена 160 лв.
DELF TP за възрастни B1: понеделник 15/02/2021 г. Цена 240 лв.
DELF TP за възрастни B2: вторник 16/02/2021 г. Цена 240 лв.
DALF TP за възрастни C1: сряда 17/02/2021 г. Цена 270 лв.
DALF TP за възрастни C2: сряда 17/02/2021 г. Цена 270 лв.
Устни изпити:
По предварителен график, изготвен след приключване на записванията. Кандидатите с местожителство различно от гр. Варна ще бъдат с предимство да се явят в един и същ ден на писмен и устен изпит.
Всеки кандидат ще получи покана за явяване на изпит /съдържаща час и дата/ след като приключат записванията, в седмицата предхождаща сесията.
Можете да се запишете чрез попълване на нашия регистрационен ФОРМУЛЯР ОНЛАЙН и заплащане на таксата по банков път на следната банкова сметка:
IBAN: BG70STSA93001515065401
BIC: STSABGSF
ТБ БАНКА ДСК АД
Sdrujenie Alliance française,
с посочено ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ – EXAMEN DELF/DALF, /съответното ниво и вид /J или TP/, имена и ЕГН на кандидата/.
След това трябва да изпратите копие от платежното нареждане на следния мейл адрес: [email protected], като в отговор ще получите потвърждение за записване.

Сесията ще се проведе при спазване на противоепидемичните санитарно-хигиенни изисквания

Вижте още Информация за Пробната сесия ТУК

Назад

Agenda - Календар