Български Francais

Стипендия "ЕКОФОС"

12.05.2017

Алианс Франсез Варна, с любезното партньорство на международната компания „Екофос“* и с подкрепата на нейния основател и главен изпълнителен директор Мохамед Таким, има удоволствието да обяви и предостави за първи път във Варна стипендия за подготовка и явяване на изпит за сертифициране на ниво на владеене на френски език DELF В1 или В2.

Стипендията „ЕКОФОС“ се отпуска на гимназисти между 16 и 18 години, обучаващи се в паралелки с интензивно изучаване на френски език, които :

1. Принадлежат към следните приоритетни групи : деца без родители /сираци или полусираци/, деца на родители, които са загубили трайно работоспособността си, ученици с доказан нисък доход и финансови затруднения или попадащи в категория тежки социални случаи.

2. Проявяват траен интерес към изучаване на френски език и полагат системни усилия за овладяване на езика /без това да е непременно отразено чрез висок успех в училище/ и желаят да сертифицират нивото си на владеене на френски език

През учебната 2017/2018 г., след селекция от съставено за целта жури, ще бъдат предоставени 2 стипендии, на 2 ученика, за осигуряване на средства, необходими за подготовката и явяването на изпит в една от организираните в Алианс франсез Варна изпитни сесии – през февруари 2018 или през юни 2018.

Процедурата по кандидатстване включва два етапа:

1. Подаване на досие по кандидатурата в Алианс франсез Варна. Досието се състои от :

- Попълнен и подписан формуляр за стипендия ЕКОФОС, изготвен от Алианс франсез Варна, включващ писмено съгласие на родителите/настойниците за участие в стипендиантската програма, мнение-препоръка от класния ръководител, преподавателя по френски език и директора на учебното заведение

- Документ удостоверяващ принадлежност към приоритетна група посочена в II.т.3

- Документи удостоверяващи доходите на семейството

2. Кратко събеседване с комисията на преселектираните кандидати на български език

Краен срок за подаване на кандидатура в Алианс Франсез Варна: 23 юни 2017 година.

Обявяване на резултатите: в началото на учебната 2017/2018 г.

За повече информация: тел.: 052/ 631 325

—————————————————————————————————

*Белгийската фирма „Екофос“ е високотехнологична, развиваща се международна компания с основна дейност производство и продажба на фосфати, които се използват за продукцията на биоконцентрати и премикси във фуражната индустрия. Процесът е базиран на патентованата, единствена по рода си технология, разработена от основателя и изпълнителен директор на компанията-майка – Мохамед Таким.
В България компанията работи от 2002 година със своята производствена девизия „Алифос“ ЕАД и най-новата технологична гордост, дъщерната фирма „Технофос“ ЕАД /2013 година/, с предмет на дейност научноизследователска и развойна работа в областта на химическите науки. На територията на „ТЕХНОФОС“ се демонстрират иновационните технологии на дружеството-майка пред бъдещи инвеститори от цял свят.
http://www.ecophos.com/

Назад

Agenda - Календар