Български Francais

DELF DALF юни 2017

15.05.2017

Предстоящата изпитна сесия през месец юни 2017 г. за нива DELF Juniors, DELF Tout Public и DALF ще се състои във Франкофонски център Варна от 28 до 30 юни 2017 г.

Срок за записвания и заплащане на таксата – от 16 май до 15 юни 2017 г.

Можете да се запишете чрез:

- попълване на нашия регистрационен формуляр и заплащане на таксата за съответния изпит на място във Франкофонски център Варна /ул. „Преслав” 69, вход от ул. „Асен Златаров”, през паркинга на Сосиете Женерал Експресбанк/.

или

- попълване на нашия регистрационен ФОРМУЛЯР ОНЛАЙН и заплащане на таксата по банков път на следната банкова сметка:

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК IBAN BG 11TTBB 9400 1515 0654 01 BIC-TTBBBG22 Sdrujenie Alliance française, с посочено ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕТО – EXAMEN DELF/DALF, /съответното ниво и вид/ J или TP/, имена и ЕГН на кандидата/.

След това трябва да изпратите копие от платежното нареждане на следния мейл адрес: [email protected], като ще получите в отговор потвърждение за записване!

Графикът за провеждане на изпитна сесия юни 2017 DELF/DALF е както следва:

DELF JUNIOR /за ученици/

Писмени изпити:

DELF Junior за ученици А1: сряда 28/06/2017 г. Цена 120 лв.
DELF Junior за ученици А2: сряда 28/06/2017 г. Цена 120 лв.
DELF Junior за ученици B1: четвъртък 29/06/2017 г. Цена 170 лв.
DELF Junior за ученици В2: петък 30/06/2017 г. Цена 170 лв.

Устни изпити:
По предварителен график, изготвен след приключване на записванията. Кандидатите с местожителство различно от гр. Варна ще се явяват в един и същ ден на писмен и устен изпит.

DELF/DALF TOUT PUBLIC /за възрастни/

Писмени изпити:

DELF TP за възрастни A1: сряда 28/06/2017 г. Цена 160 лв.
DELF TP за възрастни A2: сряда 28/06/2017 г. Цена 160 лв.
DELF TP за възрастни B1: четвъртък 29/06/2017 г. Цена 240 лв.
DELF TP за възрастни B2: петък 30/06/2017 г. Цена 240 лв.
DELF TP за възрастни C1: сряда 28/06/2017 г. Цена 250 лв.
DELF TP за възрастни C2: четвъртък 29/02/2017 г. Цена 250 лв.

Устни изпити:
По предварителен график, изготвен след приключване на записванията. Кандидатите с местожителство различно от гр. Варна ще се явяват в един и същ ден на писмен и устен изпит.

Всеки кандидат ще получи покана за явяване на изпит /съдържаща час и дата/ след като приключат записванията, в седмицата предхождаща сесията.

Назад

Agenda - Календар