Български Francais

Стипендия за обучение със съвместно финансиране : Сосиете Женерал Експресбанк България - Френски институт в България

09.02.2018

Сосиете Женерал Експресбанк България и Френският институт в България предлагат стипендия за обучение в магистърска програма Statistics for Smart Data на Висшето Национална Училище по Статистика и Анализ на информацията.

Как да участвате в конкурса ?

http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/bourses-cofiancees

Назад

Agenda - Календар