Изпити DELF и DALF

Изпитнa сесия DELF/DALF юни 2024

Изпитна сесия DELF/DALF юни 2024

Предстоящата сесия DELF/DALF ще се проведе през юни 2024 във Варна.
Период за записване: от 20 май 2024 до 16 юни 2024

График на изпитите DELF/DALF юни 2024

DELF JUNIOR / ученици /
Писмен изпит :
DELF Junior А1 : понеделник 24/06/2024 Цена : 170 лева
DELF Junior А2 : понеделник 24/06/2024 Цена : 170 лева
DELF Junior B1 : вторник 25/06/2024 Цена : 210 лева
DELF Junior В2 : петък 28/06/2024 Цена : 210 лева
Устен изпит :
Точните дати на устния изпит ще бъдат фиксирани след крайната дата на записванията.

DELF/DALF TOUT PUBLIC /възрастни/
Писмен изпит :
DELF TP A1 : понеделник 24/06/2024 Цена : 180 лева
DELF TP A2 : понеделник 24/06/2024 Цена : 180 лева
DELF TP B1 : вторник 25/06/2024 Цена : 270 лева
DELF TP B2 : вторник 25/06/2024 Цена : 270 лева
DALF TP C1 : сряда 26/06/2024 Цена : 310 лева
Устен изпит :
Точните дати на устният изпит ще бъдат фиксирани след крайната дата на записванията.

Изпитни сесии DELF/DALF октомври 2024

График на изпитите DELF/DALF октомври 2024

DELF JUNIOR / ученици /
Писмен изпит :
DELF Junior А1 : понеделник 28/10/2024 
DELF Junior А2 : понеделник 28/10/2024
DELF Junior B1 : вторник 29/10/2024 
DELF Junior В2 : четвъртък 31/10/2024
Устен изпит :
Точните дати на устния изпит ще бъдат фиксирани след крайната дата на
записванията.

 

DELF/DALF TOUT PUBLIC /възрастни/
Писмен изпит :
DELF TP A1 : понеделник 28/10/2024
DELF TP A2 : понеделник 28/10/2024 
DELF TP B1 : четвъртък 31/10/2024 
DELF TP B2 : сряда 30/10/2024 
DALF TP C1 : понеделник 28/10/2024 
Устен изпит :
Точните дати на устният изпит ще бъдат фиксирани след крайната дата на
записванията.

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на oбразованието за удостоверяване на уменията по френски език. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според Европейската езикова рамка ( А1, А2, B1, B2, C1, C2) и са безсрочни.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF, са напълно независими, така че кандидатът може да се запише директно за изпита, по свой избор, в зависимост от нивото си.
На всяко ниво се оценяват четири типа умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, устно изразяване, писмено изразяване.

Съществуват няколко варианта на DELF: – DELF JUNIORS (DELF Juniors A1, A2, B1 и B2): за ученици и DELF TOUS PUBLICS (DELF A1, A2, B1 и B2): за възрастни.
Изпититът DELF Juniors не се различават по трудност от изпита DELF Tous publics. Единствената разлика е в тематика, тъй като всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите.

За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома DELF B2, или диплома DALF C1.

Алианс франсез Варна организира изпитни сесии два пъти годишно – през февруари и през юни месец, като предлага и курсове за подготовка за явяване на съответните изпити. За повече информация относно подготвителните курсове рагледайте нашите курсове по Френски.