Изпити DELF и DALF

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на oбразованието за удостоверяване на уменията по френски език. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според Европейската езикова рамка ( А1, А2, B1, B2, C1, C2) и са безсрочни.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF, са напълно независими, така че кандидатът може да се запише директно за изпита, по свой избор, в зависимост от нивото си.
На всяко ниво се оценяват четири типа умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, устно изразяване, писмено изразяване.

Съществуват няколко варианта на DELF: – DELF JUNIORS (DELF Juniors A1, A2, B1 и B2): за ученици и DELF TOUS PUBLICS (DELF A1, A2, B1 и B2): за възрастни.
Изпититът DELF Juniors не се различават по трудност от изпита DELF Tous publics. Единствената разлика е в тематика, тъй като всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите.

За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома DELF B2, или диплома DALF C1.


Алианс франсез Варна организира изпитни сесии два пъти годишно – през февруари и през юни месец, като предлага и курсове за подготовка за явяване на съответните изпити. За повече информация относно подготвителните курсове рагледайте нашите курсове по Френски.