Курсодве по български език за чужденци

A1

Обучението е предназначено за начинаещи, ниво А 1 по Европейската езикова рамка : Common European Framework of Reference for Language skills | Europass

Основната цел е да осигури първоначални комуникативни умения на обучаемите необходими за всекидневни ситуации.

Чрез тематични уроци и упражнения са застъпени четирите базови езикови умения – говорене, слушане, четене и писане.

В програмата е заложено  усвояване на основни граматически правила и лексика, както и запознаване с българската култура и начин на живот.

Курсът е  предназначен да надгради знанията на курсистите усвоени в основното ниво А 1 предлагайки обучение в  ниво А 2 по Европейската езикова рамка : Common European Framework of Reference for Language skills | Europass

Основната цел е да затвърди и развие основни комуникативни умения на обучаемите във всекидневни ситуации. Чрез тематични уроци и упражнения са застъпени четирите базови езикови умения – говорене, слушане, четене и писане. В програмата е заложено  усвояване на нови граматически правила и нова лексика, както и тематични уроци за българската култура и бит.

A2

B1

Целта на модула е да надгради знанията и уменията на обучаемите от предишните нива А1 и А2, навлизайки в първата част на самостоятелно ниво за владеене на езика В 1: Common European Framework of Reference for Language skills | Europass

За постигането на тази цел се работи по придобиване на познания за граматичната структура на езика, разглеждана в определен тематичен контекст, формиране на достатъчен лексикален запас и изграждане на комуникативна езикова компетентност; които предполагат свободно общуване в различни житейски ситуации,  както и придобиване на знания за бита, културата, поведенческите модели и ценностната система на българите.