Нива по Френски:

A1

A1 съответства на елементарно, базово ниво на използване на езика (въвеждащо или ниво на запознаване с езика).

Владеейки това ниво, Вие имате следните умения:

Разбирате и използвате познати изрази, изрази от ежедневни ситуации, прости изявления, насочени към удовлетворяване на конкретни нужди.

Знаете как да представите себе си или някого другиго.

Можете да задавате въпроси към някого, както и да отговаряте на подобен тип такива.

Комуникирате на базово ниво начин, в случай че събеседникът говори бавно и отчетливо, така че да Ви помогне при разбирането.

A2 съответства на елементарно, базово ниво на използване на езика (средно или всекидневно ниво).

Владеейки това ниво, Вие имате следните умения:

Разбирате отделни изречения и често използвани изрази във връзка с ежедневни проблеми (напр. лична информация, пазаруване, работа)

Можете да общувате в ситуация на обикновени и рутинни задачи, изискващи само семпъл и директен обмен на информация по познати и рутинни теми.

Можете да опишете с прости езикови средства обучението си, заобикалящата Ви среда и да инициирате теми, които отговарят на непосредствени необходимости.

A2

B1

B1 съответства на ниво на независимо боравене с езика (т.н прагово ниво).

Владеейки това ниво, Вие имате следните умения:

Разбирате основните точки на дискусия, в случай че е използван ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работа, училище, хобита и т.н.

Независими сте в повечето ситуации, възникнали по време на пътуване в регион, където се говори съответния език.

Способни сте да съставите семпла, свързана реч по познати теми и в области на интерес.

Умеете да разкажете събитие, преживяване или мечта, да опишете надежда или цел и да обясните накратко причините или обясненията за проект или идея.

B2 съответства на ниво на независим потребител на езика (ниво за напреднали или независимо)

Владеейки това ниво, Вие имате следните умения:

Разбирате основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, включително дискусия на специфична тема.

Комуникирате спонтанно и свободно със събеседник, чийто френски е майчин език.

Изразявате мнението си по ясен и подробен начин по широк кръг от теми, изразявате позиция по актуална тема, обяснявайки предимствата и недостатъците на различни аргументи.

B2

C1

C1 съответства на ниво при, което сте абсолютно независими

Владеейки това ниво, Вие имате следните умения:

Разбирате дълги и ангажиращи текстове и усвоявайки имплицитни фрази.

Изразявате се спонтанно и „гладко“ без да се налага да търсите твърде много думи.

Използвате езика ефективно и гъвкаво в социалния, професионалния или академичния живот.

Изразявате себе си по сложни теми по ясен и добре структуриран начин и демонстрирате контрола си върху лингвистичните инструменти за организация, артикулация и свързаност на речта.

C2 съответства на ниво на опитност в употребата на езика (ниво на владеене).

Владеейки това ниво, Вие имате следните умения:

Разбирате без усилие практически всичко, което четете или чувате.

Можете да възпроизвеждате факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги обобщавате последователно.

Изразявате се спонтанно, много „гладко“, точно и правите отчетливи фини нюанси на смисъл във връзка със сложни теми.

C2

Не сте сигурни какво ви е нивото?

Тествайте се безплатно, чрез нашите партньори от frantastique!

 

Записвания за курсове

Пробна сесия юни 2024

Пробна сесия юни 2024 За желаещите да тестват знанията си преди да се явят на официален изпит DELF, Алианс Франсез-Варна предлага пробна сесия. Пробната сесия ще се

Прочетете повече »

Пролетни курсове 2024

Пролетни курсове 2024 Отваряме формулярът за пролетните курсове 2024г. Можете да се запишете за курсовете организирани от Алианс Франсез Варна като попълнете формуляра ТУК. Срок за

Прочетете повече »