Свикване на годишно отчето Общо Събрание на Сдружение "Алианс Франсез" - гр. Варна

Управителният съвет на Сдружение „Алианс Франсез“ – гр. Варна свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се състои на 28 Септември 2023 година, от 16:00, в помещенията на сдружението на адрес гр. Варна, ул. „Преслав“ №69.

За повече информация, моля вижте побликуваната заповед.