Курс по общ френски език ниво А2.1 – А2.2 – стартира ноември 2023

Курс по общ френски език ниво А2.1 – А2.2 – стартира ноември 2023 Основната цел на курса е да се научат отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Усвоява се общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват […]

Курс по български ниво А1 – стартира ноември 2023

Курс по български ниво А1 – стартира ноември 2023 А1 Обучението е предназначено за начинаещи, ниво А1 по Европейската езикова рамка : Common European Framework of Reference for Language skills | Europass.Основната цел е да осигури първоначални комуникативни умения на обучаемите необходими за всекидневни ситуации.Чрез тематични уроци и упражнения са застъпени четирите базови езикови умения […]