Български Francais

Структура

Мрежата на Aлианс Франсез в света наброява 968 сдружения Алианс Франсез, разположени в 135 страни, обучаващи над 490 000 курсиста на година.

Органи на сдружението са Общото събрание и Управителен съвет.

Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се състои от всички негови членове, които избират членовете на Управителния съвет.

На местна почва в България Алианс Франсез съществуват в градовете Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград, Плевен и Казанлък.