Български Francais

Управителен съвет

Веселин Атанасов – Председател на Управителния съвет
E-mail: [email protected]


Георги Куюмджиев – Член на Управителния съвет
E-mail: [email protected]


Тодор Аврамов – Член на Управителния съвет
E-mail: [email protected]


Соня Узунова – Член на Управителния съвет
E-mail: [email protected]


Любомир Калудов – Член на Управителния съвет
E-mail: [email protected]