Български Francais

Курс по медицински френски дистанционна форма

Алианс франсез Варна организира курс предназначен за медици, които желаят да придобият знания по медицински френски и нямат възможност да се включат в присъствена форма на обучение.

Програмата включва интерактивни упражнения, видео материали и автентични документи за овладяване на основна медицинска терминология по теми свързани с упражняване на лекарската професия в различни комуникативни ситуации.

Дистанционният курс предвижда модулно обучение в рамките на 12 седмици, водено от преподавател. Учебният материал е разработен в 8 учебни модула и предполага общо 100 часа, които включват : групова работа с преподавател и автономна работа с ресурсната база на интерактивната платформа на Алианс Франсез Варна.

Необходими са основни познания по езика : минимум ниво В1.

За информация и записвания:
тел.0899 800 744, [email protected] www.afvarna.org

  • попълнете Вашия формуляр за предварително записване* ТУК

А ТУК тествайте безплатно настоящото си ниво по френски.