Български Francais

Изпитни сесии DELF/DALF

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското
Министерство на oбразованието за удостоверяване на уменията по
френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6
независими дипломи, съответстващи на шестте нива според
Европейската езикова рамка и са безсрочни.
За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома
DELF B2, или диплома DALF C1.
Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF, са напълно независими, така че кандидатът може да се запише директно за изпита, по свой избор, в зависимост от нивото си.
На всяко ниво се оценяват четири типа умения: слушане с разбиране,
четене с разбиране, устно изразяване, писмено изразяване.
Съществуват няколко варианта на DELF: – DELF JUNIORS (DELF Juniors A1, A2, B1 и B2): за ученици – DELF TOUS PUBLICS (DELF A1, A2, B1 и B2): за възрастни
Изпититът DELF Juniors не се различават по трудност от
изпита DELF Tous publics. Единствената разлика е в тематика, тъй като
всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите.
Алианс франсез Варна организира изпитни сесии два пъти годишно – през февруари и през юни месец, като предлага и курсове за подготовка за явяване на съответните изпити. За повече информация относно подготвителните
курсове – http://www.afvarna.org/index.php/bg/courses/certificates

попълнете Вашия формуляр за предварително записване ТУК