Български Francais

21.06.2011 г. - Първа сесия DELF Prim във Франкофонски център-Варна