Български Francais

Среща с Жюли Скобелтзин, костюмиер на френско-българската копродукция на операта "Граф Ори от Росини и френските артисти, участвали с същия спектакъл на 8.11 и 16.11 във Франкофонски център!