Български Francais

Среща с доброволците, участници в организацията на 19-тия Международен франкофонски ученически театрален фестивал 2012 !