Български Francais

Поетична вечер, посветена на Бодлер на 11.04.2012 във Франкофонски център!