Български Francais

Информационни сесии за провинция Квебек, 17.09.2012/понеделник/ във Франкофонски център-Варна!