Български Francais

Среща с Кристоф Бордас, главен хлебар в хотел « Le Ritz » в Париж на 1.10.2012 във Франкофонски център-Варна !