Български Francais

Представяне на Франкофонски център на ученици от Силистра и Майе