Български Francais

Откриване на кът посветен на Департамент Нор във Франкофонски център-Варна 24 юли 2010!