Български Francais

Пресконференция - представяне на програмата за месеца на франкофонията 8.03.2011 във Франкофонски център-Варна