Български Francais

Пресконференция по повод Международния Франкофонски Фестивал за Ученически Театър в Община Варна 31.03.2011