Български Francais

Трупата от Професионална гимназия по туризъм "Асен Златаров" - Варна