Български Francais

Спектакъл на децата от Международното Франкофонско Училище във Варна (ЕФИВ) "Шарл Перо" в деня на закриването на Фестивала