Български Francais

Стани партньор

Стани партньор
Вие сте фирма или асоциация и имате желание да ни отправите предложение за партньорство?

С готовност ще обсъдим всяко предложение за да намерим заедно формата на партньорство, която би била най-подходяща за реализиране както на нашите, така и на вашите цели.

Ставайки наш партньор, ще помогнете на асоциацията да развие проектите и дейностите си.

Ставайки наш партньор, ще повишите значимостта на вашата фирма.

Ставайки наш партньор, ще се възползвате от реномето, което притежава асоциацията.Вие сте ученик или студент?

Присъединете се към групата на нашите доброволци и вземете участие в организирането на нашите събития!

Agenda - Календар